> > > Zend Framework 11: Hướng dẫn sử dụng Block trong zend framework

Zend Framework 11: Hướng dẫn sử dụng Block trong zend framework

Là một khối dữ liệu mà chúng ta muốn bố trí trên một layout. Tùy vào ý đồ của chúng ta mà có sự phân bố, sắp xếp block cho hợp lý

Bán tài liệu zend tiếng việt: 500.000 vnđ (500 k)

Hotline: 0933.381.903
Yahoo: Mua bán online
Email: songthan.hctm@gmail.com

A- Block là gì ?.

Là một khối dữ liệu mà chúng ta muốn bố trí trên một layout. Tùy vào ý đồ của chúng ta mà có sự phân bố, sắp xếp block cho hợp lý. Ví dụ: Block hiển thị tỷ giá, thời tiết, chứng khoán,....Thay vì chúng ta phải viết trực tiếp, thì giờ đây khi sử dụng block ta có thể dễ dàng thay đổi và sắp xếp block linh động trên ứng dụng của mình.

Việc phân chia những module nhỏ thành Block sẽ rất tiện lợi cho việc phát triển và mở rộng ứng dụng sau này, đặc biệt là yếu tố kế thừa và tháo ráp cho ứng dụng linh hoạt hơn.

B- Sử dụng Block trên zend framework:


Để sử dụng Block ta khai báo như sau trong file application.ini

Mã:
resources.view.helperPath.Block=APPLICATION_PATH "/blocks"

Dòng lệnh này, nhằm khai báo đường dẫn đầy đủ thư mục blocks của chúng ta. Và dĩ nhiên ta cũng sẽ tạo 1 thư mục theo cấu trúc: application/blocks

Tại thư mục này ta có thể tạo bất kể một block nào. Ví dụ. Tôi tạo 1 block mang tên là tỷ giá như sau: 

Tạo file Tygia.php với nội dung:
 

PHP Code:
class Block_TyGia extends Zend_View_Helper_Abstract{
    public function 
TyGia(){
        echo 
"

Gia vang O Day

";
    }
}

Như mọi người thấy, mặc dù thư mục block của chúng ta có s (blocks). Nhưng khi triệu gọi trong lớp thì chúng ta bỏ qua chữ s đấy giống với model và form vậy. Một điểm nữa phương thức của chúng ta phải trùng tên với tên file. 

Ví dụ như: Nếu file Tygia.php thì tên phương thức cũng phải là Tygia(). Vì cơ chế autoload của zend sẽ tìm vào thư mục để thao tác. 

Để sử dụng block này trong ứng dụng. Ta gọi chúng như load các phương thức trong view. Cụ thể tại 1 view nào đó ta gọi như sau:
 

PHP Code:
$this->TyGia();  

Lưu ý: Trong file TyGia.php, chúng ta có thể định nghĩa nhiều phương thức con khác, nhưng cần nhớ rõ là không thể gọi chúng ra trong view được. Vì thế, ta chỉ có thể tạo những phương thức con và sử dụng chúng trong phương thức chính là TyGia() mà thôi. 

Ví dụ:

PHP Code:
class Block_TyGia extends Zend_View_Helper_Abstract{
    public function 
TyGia(){
        echo 
"

Gia vang O Day

";
        
$this->Thoitiet();
    }
    public function 
Thoitiet(){
        echo 
"

Thoi Tiet O Day

";
    }
}

C- Tổng kết:

Áp dụng block để code được linh động hơn sẽ giúp ích cho người lập trình rất nhiều, bởi việc dễ tùy chọn và dễ phát triển lâu dài. Hoặc nếu có thay đổi layout. Thì chúng ta vẫn giữ lại được các block và sử dụng chúng lại một cách dễ dàng.

Bán tài liệu zend tiếng việt: 500.000 vnđ (500 k)

Hotline: 0933.381.903
Yahoo: Mua bán online
Email: songthan.hctm@gmail.com