> > > Zend Framework 21: Sử dụng thư viện Uploadify trong Zend Framework 1.12

Zend Framework 21: Sử dụng thư viện Uploadify trong Zend Framework 1.12

Tham gia diễn đàn cũng được 1 tháng mình cũng chưa đóng góp gì :D thấy các hướng dẫn rất bổ ích . mình là 1 mem tự học zend nên đôi khi code còn không đúng
Gel bôi trơn durex play massage 2 in 1
 
Bao cao su Rocmen 4 in 1
 

Bán tài liệu zend tiếng việt: 500.000 vnđ (500 k)

Hotline: 0933.381.903
Yahoo: Mua bán online
Email: songthan.hctm@gmail.com

Mình là 1 mem tự học zend nên đôi khi code còn không đúng . mình vừa đọc bài upload rất hay sau khi đọc mình đã hiểu được phần nào về phần upload này
sau đây mình xin viết 1 hướng dẫn upload với uploadify trong zend . mong các bạn đóng góp ý kiến và góp ý cho mình
đầu tiên các bạn dow cái uplodify ở đây http://www.mediafire.com/?c3kafc0nbs25rmd
down load xong các bạn giải nén và bỏ vào public hay 1 thư mục để các phần dùng chung của các bạn ở đây mình bỏ vào

các bạn vô layout.phtml để lấy các link của css và js của uploadifycác bạn vào IndexController

Mã:
public function uploadifyAction(){
	 $this->_helper->layout->disableLayout();
   $this->_helper->viewRenderer->setNoRender(); 
   if (!empty($_FILES)) {
			$tempFile = $_FILES['full_image']['tmp_name'];
			$targetPath = APP_DIR.'/public/file/';
			$targetFile = str_replace('//','/',$targetPath) . $_FILES['full_image']['name'];
		
			// $fileTypes = str_replace('*.','',$_REQUEST['fileext']);
			// $fileTypes = str_replace(';','|',$fileTypes);
			// $typesArray = split('|',$fileTypes);
			// $fileParts = pathinfo($_FILES['Filedata']['name']);
			
			// if (in_array($fileParts['extension'],$typesArray)) {
				// Uncomment the following line if you want to make the directory if it doesn't exist
				// mkdir(str_replace('//','/',$targetPath), 0755, true);
				
				move_uploaded_file($tempFile,$targetFile);
				echo str_replace($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'],'',$targetFile);
			// } else {
			// 	echo 'Invalid file type.';
			// }
		}
   
  }

ở đây các bạn chú ý dòng $targetPath cái này là chỉ đến thư mục để chứa file upload
APP_DIR. cái này mình định nghĩa riêng ngoài index define('APP_DIR', ROOT_DIR . DS . 'application');
cái này các bạn có thể định nghĩa theo tùy thích
vào view/scripts/index.html

Mã:
$(document).ready(function() {
  var cat_id_= $('#cat_id option:selected').val();
  $('#file_upload').uploadify({
   'uploader' : 'resource/uploadify/uploadify.swf',
   'script'  : 'baseUrl('index/uploadify'); ?>',
   'cancelImg' : 'resource/uploadify/cancel.png',                              
   'multi'   : true,     
   'auto'   : true,
   'scriptData' : {'cat_id':cat_id_},
   'fileDataName' : 'full_image',
   'onComplete' : function(event, ID, fileObj, response, data) {    
     //$('#result').html(data.fileName ); 
     alert(response);    
    },               
   'onAllComplete' : function(event,data) {                
     document.location=document.location;             
   }
  });
 });
 

các bạn có thể xem demo của uploadify tại đây
http://www.uploadify.com/demos/
lần đầu viết bài nên có nhiều thiếu xót có gì các bạn góp ý :D