> > > Các tư thế, cách làm tình phụ nữ thích nhất

Các tư thế, cách làm tình phụ nữ thích nhất

Có 4 tư thế quan hệ khiến phụ nữ cảm thấy tuyệt vời nhất đó là: tư thế truyền thống, tư thế phụ nữ ở trên, tư thế đứng và tư thế kiểu chú cún.