> > > Khắc phục GEVEY SIM không hiện thị tên trong danh bạ

Khắc phục GEVEY SIM không hiện thị tên trong danh bạ

Bao cao su durex performa
 
Gel Bôi Trơn Durex Play Warming 100ml
 

1. Cài đặt iFile trong cydia. (http://cydia.xsellize.com)
2. Mở iFile và tìm đến địa chỉ sau:
/System/Library/Frameworks/UIKit.framework/PhoneFormats
3. Mở file UIMobileCountryCodes.plist bằng Text Viewer.
4. Chọn Edit ở góc trên bên trái.
5. Thêm 2 dòng liên quan đến việt nam lên trước phần 202 như sau:

001
vn
202
gr
9. Save và đóng iFile. Khởi động lại iPhone! Kích hoạt Gevey.

HTMB