> > > Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes

Búp bê tình dục bơm hơi Navy
 
Gel bôi trơn Durex play intimate lube
 

A- SET UP TRÊN iPAD (trên iPhone tương tự):

Sau khi Restore thành công, bước tiếp theo là Set Up trên thiết bị để khởi động iPad/iPhone.

1. Set Up: Trượt thanh Slide to Unlock để chọn ngôn ngữ: chọn English:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


2. Language: chọn ngôn ngữ, ở đây chọn English, nhấn Next:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


3. Country or Region: chọn vùng quốc gia: Vietnam:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


4. Location Services: chọn Enable Location Services nhấn Next:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


5. WiFi: chọn WiFi Network (điền password nếu có) nhấn Next:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


6. Chọn Set Up as New iPad/iPhone nhấn Next:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


7. Bước này điền tài khoản Apple ID của bạn, theo mình nên chọn Skip This Step (Hoãn bước này):

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


8. Nhấn Skip:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


9. Term and Conditions: Thời hạn và điều kiện của Apple: nhấn Agree:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


10. Nhấn tiếp Agree:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


11. Diagnostics: gửi báo cáo chẩn đoán lỗi cho Apple, chọn Automatically Send, nhấn Next:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


12. Nhấn Start Using iPad/iPhone để hoàn tất bước Set Up cho iPad/iPhone:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


B- SETTINGS TRÊN iPAD/iPHONE:

1. Wi-Fi: ON, chọn WiFi NetworkAsk to Join Networks:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


2. Notifications: chọn Manually, nhấn Edit, kéo các Apps muốn nhận thông báo lên phần In Notification Center, kéo các Apps không muốn thông báo xuống Not In Notification Center, xong nhấn Done:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


3. Location Services: ON.

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


4. Carrier: Automatic: ON (iPad có 3G nên chọn ON để iPad/iPhone tự tìm mạng sóng nhà mạng khác khi mất sóng):

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


5. Cellular Data: ON, kết nối 3G:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


6. Brightness & Wallpaper: kéo thanh Brightness khoảng 70%, có thể chọn Auto-Brightness để iPad tự điều chỉnh sáng tối theo ánh sáng bên ngoài.
Chọn tiếp Wallpaper cho LockscreenHomescreen.

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


7. Picture Frame: chọn Zoom in on Face: ON và chọn Albums:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


8. General: chọn Lock Rotation (dùng nút Mute khoá xoay màn hình), Multitasking Gestures: ON (mở cử chỉ đa tác vụ:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


9. General>Usage: Battery percentage: ON, để hiển thị % pin.

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


10. General>Sounds: kéo thanh Volume lên hết cỡ (sau này giảm bằng nút Volume ngoài.
Chọn tiếp các Ringtones:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


11. General>Bluetooth: OFF, nếu không dùng Bluetooth kết nối bàn phím, tai nghe:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


12. General>iTunes Wi-Fi Sync: khi cùng mạng Wi-Fi với máy tính, có thể nhấn Sync Now để đồng bộ dữ liệu qua iTunes không cần dây USB:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


13. Spotlight Search: Nên bỏ chọn hết trừ Contacts, Applications, Music, Videos cho đỡ hao pin:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


14. General>Auto-Lock: tạm chọn 10 phút để cài đặt Cydia, hoàn tất sẽ chỉnh về 2 phút để tiết kiệm pin:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


15. General>Date & Time: 24-Hour Time: ON, Set Automatically: OFF, Time Zone: gõ Ho Chi Minh hay Hanoi. Set Date & Time nếu ngày/giờ sai.


16. General>Keyboard: bàn phím:
Auto-Capitalization: ON, tự động chữ Hoa đầu giòng khi xuống hàng hay dấu chấm.
Auto-Correction: OFF, không cần tự động sửa lỗi chính tả.
Check Spelling: OFF, không cần sử lỗi đánh vần.
Enable Caps Lock: ON, cho phép chọn toàn chữ hoa.
"." Shortcut: ON, cho phép viết tắt.

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


17. General>Keyboard>International Keyboards>Add New Keyboard: chọn thêm các loại bàn phím
English (Anh), Vietnamese (Việt), Emoji (mặt cười):

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


18. General>International>Region Format: Vietnam, Calendar: Gregorian (đừng chọn Buddhist 25xx sẽ sai lịch nên không thể Restore hay Sync vì iTunes lúc đó quá già...)

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


19. General>Accessibility: có thể chọn Large Text: 20 nếu cần phóng to chữ chút:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


20. iCloud: đăng nhập iCloud bằng tài khoản Apple ID (chọn các ứng dụng cần iCloud backup và restore):

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


21. Allow iCloud to Use the Location Service: OK, cho phép iCloud sử dụng Location Services:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


22. iCloud Backup: OK, cho phép iCloud Backup khi có Wi-Fi/3G:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


23. Mail, Contacts, Calendars (chọn theo hình). Add Account>đăng nhập Account Email.
Fetch New Data: Push (để nhận ngay khi Online WiFi/3G có eMail hay Yahoo Messenger mới):

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


24. FaceTime: ON, để sử dụng FaceTime cho iPad2/iPhone4-4S có cài ứng dụng Phone.app:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


25. Safari>Fraut Warning: OFF, để Safari không truy lùng Web gián điệp làm hao pin:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


26. Message>iMessage: ON, gửi tin nhắn qua Wi-Fi không tốn tiền.
Đăng nhập tài khoản iMessage bằng tài khoản Apple ID, nhấn Sign In.
Send Read Receipts: ON, cho phép máy khác thông báo mình đã đọc Message.
Send As SMS: ON, để gửi tin nhắn iMessage thành SMS bình thường khi không online Wi-Fi/3G.
Receive At: đăng nhập tài khoản Apple ID để sử dụng iMessage.
Show Subject Field: ON, thấy nội dung ngoài màn hình Notifications khi tin nhắn đến.
Character Count: ON, đếm chữ tin nhắn.

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


27. Music: chọn loại âm thanh bạn thích:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


28. Video>Start Playing: From Beginning để iPad không nhớ đoạn video đang xem dở dang, đỡ hao pin.
Video>Closed Captioning: ON, tự hiện phụ đề nếu có.

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


29. Photos>Photo Stream: ON nếu muốn iCloud tự lưu các ảnh chụp trong Camera Roll.
Photos>Keep Normal Photo: ON nếu muốn lưu 2 loại ảnh thường và HDR:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


30. Notes: Helvetica, font chữ dễ đọc cho Note:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


31. Store: đăng nhập tài khoản Apple ID để download và install app trên AppStore:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


C- SET UP TRÊN ITUNES:

1. Chọn ô Set up as a New iPad/iPhone: cài đặt mới cho iPad/iPhone, bước này rất cần cho bộ nhớ iPad/iPhone sạch sẽ như vừa Format ổ dĩa vậy.

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


2. Name: Đặt tên cho iPad/iPhone: đặt tên để hiển thị trên iTunes và các file Backup, thí dụ TIENiPad2-501...
Các phần dưới khoan chọn, nhấn Done:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


3. iTunes sẽ Sync và bây giờ iPad/iPhone sẽ hiển thị tên vừa cài đặt trên iTunes:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


4. Chọn Back up to this computer: để iTunes lưu lại các dữ liệu trong Computer.
Chọn tiếp Sync with this iPad over Wi-Fi: khi Sync iPad với iTunes không cần dây (không bắt buộc).
Chọn tiếp Sync only checked songs and videos: để chỉ Sync nhạc và videos đã được chọn.

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


5. Trên Mac: vào tab iTunes>Preferences (trên Win: iTunes>Edit>Preferences):

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


6. Tab General sẽ hiển thị tên tài khoản Apple của bạn, chọn các ô: Movies (Phim), Books (Sách), Apps (Ứng dụng), Tones (Ringtone).
Chọn tiếp: Show source icons, Show list checkboxes, Automatically retrieve CD track names from internet (để iTunes tự tìm track và tên bài hát trên internet).
Chọn tiếp: Check for new software updates automatically, để iTunes sẽ tự động thông báo khi có firmware mới ra, khi đó nhấn Download & Install hoặc Download only (Lưu ý: nếu không rành thì không chọn ô này nếu bạn không muốn bị lỡ tay update firmware mới):

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


7. Tab Playback: chọn Show closed captioning when available: để hiện phụ đề nếu có:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


8. Tab Sharing: do không chọn ô Shared Libreries ở tab Parental nên tab Sharing trống không:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


9. Tab Store: nên chọn: Music, Apps, Books, Always check for avaiable download, Automatically downloaded pre-orders when available để iTunes tự chọn download các món đã mua và đặt hàng:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


10. Lúc này iTunes sẽ bắt bạn đăng nhập tài khoản Apple ID, điền tài khoản và password xong nhấn OK:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


11. Quay trở lại tab Parental: chọn các ô: Podcasts, Radio, Ping, Shared Libraries để loại bỏ các phần không sử dụng trong iTunes.
Chọn tiếp Show contant ratings in library.

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


12. Tab Devices: hiển thị các thiết bị đã backup trước đó. Muốn nhẹ Computer có thể xoá các file backup: chọn file xong nhấn Delete backup...

Lưu ý quan trọng: chọn ô: Prevent iPads, iPhones, and iPads from syncing automatically (nếu không mỗi lần kết nối iTunes sẽ tự động sync và xoá các dữ liệu không có trong tài khoản iTunes của bạn).
Chọn tiếp Allow iTunes audio control from remote speakers: để sử dụng remote cho hệ thống loa rời (nếu có):

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


13. Tab Advanced: nên di chuyển thư mục iTunes Media sang ổ dĩa D để ổ C không bị chiếm dụng vì thư mục này rất nặng do các Libraries bạn add trong iTunes.

Không chọn ô Copy files to iTunes Media folder when adding to library để không bị đầy ổ C, nơi có folder iTunes Media.
Đến đây là hoàn tất cài đặt iTunes, nhấn OK.

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


14. Trở lại tab Summary bạn đã chọn trước đó:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


15. Qua tab Info: chọn Sync Mail Accounts, Sync Safari bookmarks, Sync notes:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


16. Tab Apps: chọn ô Sync Apps: chọn tiếp các apps muốn sync vào thiết bị.
Chọn tiếp Automatically sync new apps: để iTunes tự sync các app mới cài đặt:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


17. Tab Tones: chọn ô Sync Tones để sync các Ringtones trong iTunes, có thể chọn All tones hoặc Selected tones:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


18. Tab Music: chọn ô Sync Music, chọn tiếp Selected playlists, artists, albums, and genres.
Chọn tiếp Include music videos, Include voice memos.
Chọn tiếp các folder trong Playlists của bạn đã add trước đó (không cần chọn các phần Artists, Albums, Genres) :

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


19. Tab Movies: chọn ô Sync Movies, chọn các folder Movies đã add trong Playlists, hoặc có thể chọn từng Movie muốn Sync:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


20. Tab Photos: chọn Sync Photos, chọn tiếp Chose folder: tìm folder tổng nơi chứa các folder photos khác:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


21. Chọn tiếp Selected folders: chọn các folders muốn sync:
Đến đây bạn đã chọn xong, để bắt đầu Sync nhấn Apply:

Hướng dẫn Tuỳ chỉnh Settings sau khi Restore iOS5 & Sync qua iTunes


GHI CHÚ:
Sau khi Sync hoàn tất, chuột phải icon iPad/iPhone ở phần Devices nhấn Backup để sao lưu dữ liệu trước khi thoát iTunes.
Sau này nếu muốn Sync lại cứ để chọn các ô đã chọn thì iTunes sẽ Sync lại như cũ, bỏ chọn ô nào thì iTunes sẽ không Sync ô đó.

C- CYDIA và các Apps tương thích 5.0.1:
Tham khảo thêm về Cydia:
Bảng "Phong Thần" CYDIA cho iOS5 & iOS4 (update 18-01-2012)

================================================== =

Những bài đã viết:
Cẩm nang xử lý vượt lỗi khi RESTORE, UPDATE & SYNC qua iTunes
JB TETHERED iOS5+iOS4, UNTETHERED iPad2 4.3.3 & 3GS Old-Boot(18-10-11)
HƯỚNG DẪN CÁCH RESTORE IOS 5.0b7 KHÔNG CẦN ADD UDID ACCOUNT DEVELOPER
Quản lý iTunes không bị Automatically Update FW (cập nhật 26-8-2011)
Bảng "Phong Thần" CYDIA cho iOS5 & iOS4 (update 21-10-2011)
Cài App CYDIA an toàn cho Newbies tập tành iOS5
Cài đặt các ứng dụng cho NOTIFICATION CENTER trên iOS5
Cẩm nang sử dụng CYDIA sau khi jailbreak SPRIRIT 3.1.3 update hình
Hướng dẫn SBSETTINGS, ACTIVATOR & SPRINGTOMIZE cho Newbies
Cách cài đặt SBSettings nhanh gọn hiệu quả nhất cho NEWBIES
Hướng dẫn tạo Personal Hotspot fw 4.3.x cho mobi/vina/viettel

Một số link không thể thiếu trong Bookmark hay Favorites của bạn:
- TinyUmbrella: Lưu SHSH cho devices:
http://thefirmwareumbrella.blogspot.com/
- Redsn0w: tool jailbreak và unlock chính thức của Dev-Team:
http://blog.iphone-dev.org/
- Redsn0w iOS5:
http://blog.iphone-dev.org/redsn0w-iOS5
- iCloud: kho lưu trữ Free 5GB của Apple:
https://www.icloud.com/
- Box.Net: kho lưu trữ Free 50GB:
http://www.box.net/files
- Saurik Cydia/Telesphoreo: file .DEB của Cydia:
http://apt.saurik.com/debs/
- iOS5 Cydia compatibility:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/lv?key=0AsbX6Mjabf0idHJRSk51NW9KUjJabTZVcTNZekVqSm c&toomany=true
- CydiaUpdates: Cydia Update mỗi ngày:
http://cydiaupdates.net/
- CydiaStore:
http://thecydiastore.com/cydia-store/a
- BigBoss: trang chủ BigBoss:
http://thebigboss.org/hosting-repository-cydia
- iModZone Downloads:
http://imzdl.com/#
- iOS4Me Downloads:
http://ios4me.com/
- iClarifield Downloads:
http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=750
- FelixBrun.De Download:
http://www.felixbruns.de/iPod/firmware/
- Apple Serial Number Info:
http://www.appleserialnumberinfo.com/Desktop/index.php

Special thank to MODs & LIENHUONG.
iFoneOnFire 2012.
Source: tinhte.vn