> > > Hướng dẫn backup lại iTunes khi cài lại Windows hay iTunes version mới

Hướng dẫn backup lại iTunes khi cài lại Windows hay iTunes version mới

Máy vi tính bị lỗi, bị virus hay chạy chậm và bạn muốn cài lại Windows nhưng lo sợ sẽ bị mất dữ liệu trên iTunes, hay sợ mất dữ liệu backup của iPhone… Xin mách bạn hướng dẫn 1 cách đơn giản để sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trên iTunes

Nếu máy vi tính bạn đang sử dụng Windows XP thì toàn bộ dữ liệu trên iTunes sẽ được lưu ở My Documents\My Music\iTunes, còn trên Windows Vista sẽ là User(tên máy của bạn)\Music\iTunes

Bạn cần sao chép lại 2 thư mục sau :
1.Thư mục iTunes
 :thư mục này chứa các dữ liệu như lưu giữ thông số về thư viện nhạc, và các ứng dụng/game mà bạn đã tải về hay cài đặt vào iPhone


Bạn vào C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Music\iTunes [My Music(trên Windows XP) hay Music (trên Windows Vista)] và copy thư mục iTunes vào các ổ cứng khác hay ổ cứng ngoài để dự trữ

2. Thư mục Apple Computer : là thư mục chứa các thông tin backup mới nhất về iTunes khi bạn đồng bộ hóa iPhone trên máy vi tính và các thông số khác. Muốn thấy được thư mục này, bạn chọn Tools trên thanh trình đơn, sau đó chọn Folder Option sang thẻ View, chọn Show Hidden Folders and Files và OK để truy nhập. Nếu trên Windows Vista, bạn vào Control Panel, chọn Appearance and Personalization, vào mục Folder Options sang thẻ View, chọn Show Hidden Folders and Files và OK


Bạn vào C:\Documents and Settings\username\Application Data\Apple Computer (trên Windows XP) hay C:\ProgramData\Apple Computer (trên Windows Vista) và copy thư mục Apple Computer vào các ổ cứng khác hay ổ cứng ngoài để dự trữ

Sau khi đã sao chép (copy) 2 thư mục đó thì bạn có thoải mái cài lại Windows hay cài lại iTunes. Nếu muốn khôi phục dữ liệu (restore backup) lại,bạn chỉ cần copy đè 2 thư mục iTunes và Apple Computer vào đúng vị trí theo như đường dẫn ban đầu, sau đó tốt nhất là bạn khởi động lại máy, iTunes sẽ có các dữ liệu như khi bạn chưa cài lại Windows.

Nguồn Tinhte.com