> > > Hướng dẫn chi tiết tạo iTunes Account Free (miễn phí)

Hướng dẫn chi tiết tạo iTunes Account Free (miễn phí)

Bạn vào trang web Facebook , đăng ký free account.Sau khi Active account, bạn search groups Apple student và lựa chọn JOIN (miễn phí)
Cách 1:

1. Bạn vào trang web Facebook , đăng ký free account.

Sau khi Active account, bạn search groups Apple student và lựa chọn JOIN (miễn phí)

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 779x252.

2. Sau khi Join ngay trong hình đầu tiên (màn hình tivi nhỏ đầu tiên có 3 nút lựa chọn nhỏ ở dưới màn hình) bạn lựa chọn FREE MUSIC DOWNLOAD

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 781x419.

Ngay lập tức bạn sẽ nhận được PM , cung cấp cho bạn mã số redeem code

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 784x235.3. Mở CT iTunes trên máy của bạn hoặc Quick Link trong PM chọn iTunes Store, chọn "creat new account" và theo các bước hướng dẫn, chọn US Store (lưu ý bạn phải tìm được code của bang và ZIP code : tôi sử dụng State là CA và zip code là 95112 cho thành phố San Jose)


Cuối cùng, khi nhập credit card thì bạn chọn option và NONE 

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1101x829.

Cách 2(mẹo ):

Redeem code: 699AMFN4NEW9 (cái này tớ search được trên Google )
Khi iTunes báo là This code has already been used thì cứ Cancel
Sign in --> Create a new Account
Điền vào các ô như bình thường. Về phần địa chỉ, tớ hay chọn City là New YorkZip Code là 10001State thì chỉ cần điền là NY

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG