> > > Đặc công hải quân Việt Nam lần đầu lộ diện

Đặc công hải quân Việt Nam lần đầu lộ diện

Đặc công hải quân Việt Nam lần đầu lộ diện

Đoàn Đặc công 126 Hải quân được giao nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thân yêu của Tổ quốc. Những năm qua, Đoàn Đặc công 126 Hải quân đã có nhiều giải pháp thiết thực để đẩy mạnh công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trên giao.

Lần đầu tiên báo điện tử Infonet giới thiệu loạt ảnh ghi lại hoạt động luyện tập sẵn sàng chiến đấu thuần thục, tinh nhuệ trong mọi tình huống của đặc công hải quân. Phóng sự ảnh do CTV Đàm Duy Khánh thực hiện:
Đặc công hải quân Việt Nam lần đầu lộ diện

Vào trận đấu đối kháng tay đôi

Đặc công hải quân Việt Nam lần đầu lộ diện

Đặc công hải quân Việt Nam lần đầu lộ diện

Dũng mãnh thực hiện đấu đối kháng '1 đánh 3'

Đặc công hải quân Việt Nam lần đầu lộ diện

Tinh nhuệ trong "1 đánh 4"

Đặc công hải quân Việt Nam lần đầu lộ diện

Tinh thông nhiều trường phái võ thuật

Đặc công hải quân Việt Nam lần đầu lộ diện

Lực lượng đặc biệt giao chiến phối hợp đồng đội đánh địch

Đặc công hải quân Việt Nam lần đầu lộ diện

Nội công thâm hậu, khả năng chịu đựng đáng nể

Đặc công hải quân Việt Nam lần đầu lộ diện

Dày công luyện tập, đặc công hải quân là lực lượng đáng tự hào của quân chủng hải quân Việt Nam

Đặc công hải quân Việt Nam lần đầu lộ diện

Lực lượng đi không dấu, đột nhập, đánh nhanh, một người địch muôn người

Đặc công hải quân Việt Nam lần đầu lộ diện

Luyện tập đổ bộ, bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Trường Sa

Bài, ảnh Đàm Duy Khánh