> > > Cách Play/Pause nhạc một cách nhanh chóng

Cách Play/Pause nhạc một cách nhanh chóng

Thuốc Trị Xuất Tinh Sớm Maxman
 
Âm đạo giả Loveaider cao cấp
 
Gel bôi trơn K-Y dành cho nữ
 

Cách Play/Pause nhạc một cách nhanh chóng

Palm touch to mute/pause: là chế độ giúp bạn có thể dừng hoặc chơi nhạc một cách nhanh chóng bằng cách úp bàn tay lên màn hình mà không cần chạm lên màn hình nhấn vào nút Play/Pause.

Bạn bật Play/Pause bằng cách sau:
+ Vào Setting > Display
+ Tiếp theo bạn tích vào ô Palm touch to mute/pause. Vậy là kích hoạt xong.
 

 Theo Sforum