> > > Hướng dẫn root,cài CWM và up Cook rom cho GSIII đơn giản nhất

Hướng dẫn root,cài CWM và up Cook rom cho GSIII đơn giản nhất

Máy Massage Điểm G Fairy
 
Âm đạo giả Loveaider cao cấp
 
Gel bôi trơn durex play massage 2 in 1
 

Hướng dẫn root,cài CWM và up Cook rom cho GSIII đơn giản nhất

Cách Root mới nhất 7/2012:

Dirver

Root & cwm recovery qua odin với CF-Root kernel

1. Down bản root có đuôi *.tar tạiđây(Yêu cầu không giải nén)
2. Download và cài đặt driver vào PC. Nếu đã cài rồi thì bỏ qua bước này -Link
3. Download & giải nén file Odin3_v1.85.zip sẽ được Odin3 v1.85.exe
4. Tắt máy, dùng ấn cùng lúc 3 phím cứng và giữ 1 lát gồm phím volume down + home + power. Máy sẽ cảnh báo thả ra và nhấn phím volume up để vào downloading mode.
5. Mở odin bằng quyền admin, tại mục PDA chỉ đến file CF-Root-SGS3-vx.x.tar6. Nhấn START, khoảng 30s sẽ hoàn tất & S3 sẽ reboot vào trong OS.7. Hoàn tất & máy đã có root và cwm recovery.
 

 


 

 

 

 

Theo Sforum