> > > Hướng dẫn root,cài CWM và up Cook rom cho GSIII đơn giản nhất

Hướng dẫn root,cài CWM và up Cook rom cho GSIII đơn giản nhất

Hướng dẫn root,cài CWM và up Cook rom cho GSIII đơn giản nhất

Cách Root mới nhất 7/2012:

Dirver

Root & cwm recovery qua odin với CF-Root kernel

1. Down bản root có đuôi *.tar tạiđây(Yêu cầu không giải nén)
2. Download và cài đặt driver vào PC. Nếu đã cài rồi thì bỏ qua bước này -Link
3. Download & giải nén file Odin3_v1.85.zip sẽ được Odin3 v1.85.exe
4. Tắt máy, dùng ấn cùng lúc 3 phím cứng và giữ 1 lát gồm phím volume down + home + power. Máy sẽ cảnh báo thả ra và nhấn phím volume up để vào downloading mode.
5. Mở odin bằng quyền admin, tại mục PDA chỉ đến file CF-Root-SGS3-vx.x.tar6. Nhấn START, khoảng 30s sẽ hoàn tất & S3 sẽ reboot vào trong OS.7. Hoàn tất & máy đã có root và cwm recovery.
 

 


 

 

 

 

Theo Sforum