> > > Cách chụp ảnh nhanh khi màn hình ở Lock Screen

Cách chụp ảnh nhanh khi màn hình ở Lock Screen

Cách chụp ảnh nhanh khi màn hình ở Lock Screen


Như các bạn đã biết những tính năng sẵn có trong Samsung Galaxy S3 đều là những tính năng rất hay và độc đáo.

Mình xin được giới thiệu với các bạn chức năng chụp ảnh cho SG3 ngay cả khi khóa màn hình chỉ bằng một cách

rất đơn giản bằng cách chạm vào màn hình và xoay máy
Chứ không cần phải mở khóa rồi vào chọn camera

Bạn vào Settings > Security > Lock screen options > Camera quick access
Chọn Lock screen optionsChọn Camera quick access và bật ON như hình dưới


Như vậy là bạn đã có thể chụp ảnh nhanh ngay cả khi màn hình đã khóa rồi

Theo Sforum