> > > Bổ sung tính năng 720p HD recording cho iPhone 3GS

Bổ sung tính năng 720p HD recording cho iPhone 3GS

Độ phân giải video : 960X720 (4:3), tốc độ hình/ giây: 30 . Chỉ áp dụng IOS 4.1, 4.2.1
Độ phân giải video : 960X720 (4:3), tốc độ hình/ giây: 30 . Chỉ áp dụng IOS 4.1, 4.2.1
Cách thực hiện : giải nén 3GS_HD_720p.zip :
- Copy file N88AP vào đường dẫn : /System/Library/CoreServices/SpringBoard.app/
- Copy các file tại Celestial vào đường dẫn : /System/Library/PrivateFrameworks/Celestial.framework/N88/
- Copy các file tại AVFoundation vào đường dẫn : /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/N88/
Sau đó khởi động iPhone, bạn sẽ có tính năng HDR Camera và 720p HD recording Video giống như iPhone 4.
Các file gốc backup : 3GS_SD_480p_Backup.zip
(Credit: Antoninygaard)