Bitcoin Cash được kỳ vọng lật đổ Bitcoin, đào Bitcoin miễn phí
Giới đầu tư vừa chứng kiến sự dằn mặt đầu tiên của Bitcoin Cash dành cho Bitcoin. Đồng tiền 3 tháng tuổi này hội đủ những đặc điểm để có thể thay thế ông vua tiền ảo Bitcoin.