> > > Cột nơ, kẹp nơ Hàn Quốc

Cột nơ, kẹp nơ Hàn Quốc

Ngày up: 15-8-2013 - Phụ kiện cho tóc như băng đô, cột tóc, nơ cài tóc, kẹp tóc, dây buộc tóc, trâm cài tóc, ghim tóc, kẹp gài...kiểu hàn quốc và handmade
Địa chỉ: 90 Đặng Văn Ngữ, F.10, Q.Phú Nhuận
Đt: 0904 598 220
Yahoo: shop.thaovy


N13 - 15.000 VNĐ


 

N14 - 15.000 VNĐ

 

N15 - 15.000 VNĐ

 

N16 - 15.000 VNĐ

 

N17 - 15.000 VNĐ

 

N18 - 15.000 VNĐ

 

N19 - 15.000 VNĐ

 

N20 - 15.000 VNĐ