> > > Bán Xipo RG 110 zin tphcm E114 20 đầu sườn lốc zin nguyên thủy

Bán Xipo RG 110 zin tphcm E114 20 đầu sườn lốc zin nguyên thủy

Ngày up: 31-8-2013 - Dàn áo nước sơn zin, bửng zin theo xe đầy đủ (chưa gắn đủ lên xe) Tem zin, cản zin, đồng hồ zin Cây pô zin theo xe( cổ bô còn xanh)
Gel Bôi Trơn Durex Play Tingle 100ml
 
Dương Vật Giả Pretty Love Daniel
 

Bán xe suzuki Sport RG 99, E114- M20 đầu , Màu Đỏ
Xe đã ra BS TPHCM 5 số ( Sang Tên công chứng , rút gốc nhanh chóng )
............
Sườn lốc nguyên Zin
chưa dặp tút hay làm bất cứ gì...
Lòng STD theo xe, cos STD...(chỉ rớt đầu wilat cạo khói 1 lần duy nhất, piston chưa rớt khỏi lòng)
Nồi còn nguyên zin, chưa rớt
Da yên zin theo xe bóng lưỡng
Dàn áo nước sơn zin, bửng zin theo xe đầy đủ (chưa gắn đủ lên xe)
Tem zin, c
ản zin, đồng hồ zin.......
Cây pô zin theo xe( cổ bô còn xanh)
Chỉ gắn đĩa sau và đi mâm như hình thôi( ko lai gì nữa hết )
Máy êm và mạnh....
.........
Giá: 72tr
ĐT 01203.88.68.22
Địa chỉ :
Ngã tư Hoàng Diệu-Khánh Hội, Q4, TP.HCM
Hình ae tham khảo:

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe

Bán Xipo RG 110 zin E114- 20 đầu, Sườn lốc zin nguyên thủy, lòng STD theo xe